Przed podpisaniem umowy z klientem ustalamy zakres świadczonych usług i miesięczną opłatę za ich wykonanie. Poniżej przedstawiamy ceny minimalne. W przybliżeniu pozwalają one oszacować koszt usługi zleconej do naszego biura.
Na oszacowany koszt ma wpływ rodzaj prowadzonej działalności, jej skala, złożoność, wielkość zatrudnienia itp. W przypadku dużej uciążliwości rozliczeń (np. import, eksport) wyliczona cena może ulec zwiększeniu. Przy bardzo dużej ilości dokumentów księgowych można wynegocjować niższą cenę.

Rozliczenia ubezpieczeniowe z ZUS
Właścicieli firm jednoosobowych rozliczamy z ZUS w ramach opłaty za rozliczenia podatkowe
Miesięczna opłata za rozliczanie ubezpieczonych z ZUS pln / m-c
Do pięciu zatrudnionych - za każdą osobę
Za każdą następną osobę powyżej pięciu zatrudnionych
30,00
15,00
Ceny podane są w wartościach netto i nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego
Wyżej wymienione ceny obejmują także:
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • naliczanie zobowiązań względem ZUS
  • wydruk odpowiednich dokumentów płatniczych
  • sporządzanie wniosków o zasiłki z ZUS
  • informacje z zakresu prawa ubezpieczonego.