Biuro Rachunkowe BUCHALTER powstało w 1994 roku w okresie intensywnych przemian jakie dokonywały się w Polskiej gospodarce, jako inicjatywa mająca na celu sprostanie wymaganiom tworzącego się wolnego rynku i odpowiedź na kształtujące się nowe realia.

Zgodnie z PKD nasza działalność opiera się na usługach rachunkowo-księgowych i doradztwie podatkowym. Właściciel firmy Jolanta Licha jest licencjonowanym doradcą podatkowym zrzeszonym w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Organizacja Biura BUCHALTER w dziedzinie zarządzania, administracji i informatyzacji oparta jest na najnowszych zdobyczach techniki i innowacyjnych technologiach, które wraz z rozwojem firmy są stale aktualizowane o nowe rozwiązania. Użytkowany od 1998 roku system informatyczny Asseco WAPRO jest ciągle rozbudowywany.

W 1999 roku, w momencie dokonania zmian w ubezpieczeniach społecznych, wprowadziliśmy system elektronicznej wymiany dokumentacji z ZUS, a w późniejszym okresie także z Urzędami Skarbowymi.

Dbając o spokój i bezpieczeństwo naszych klientów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w HDI Asekuracja TU S.A. Ponadto współpracujemy z grupą doświadczonych mieleckich doradców podatkowych, zwielokrotniając tym samym pewność prawidłowego rozwiązywania problemów wynikających z często niejednoznacznej interpretacji przepisów.

W Biurze BUCHALTER obsługujemy obecnie blisko sto podmiotów gospodarczych zarówno osób fizycznych, spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego. Od wielu lat jesteśmy z nimi,
a ich cenne opinie świadczą o tym, że doceniają naszą pracę i planują długoletnią współpracę z naszym Biurem.

Naszą misją jest dążenie do utrzymania prestiżu zawodu oraz wysokiej pozycji na rynku usług doradczych i księgowych poprzez skuteczne dbanie o bezpieczeństwo, spokój i interes klientów.