Przed podpisaniem umowy z klientem ustalamy zakres świadczonych usług i miesięczną opłatę za ich wykonanie. Poniżej przedstawiamy ceny minimalne. W przybliżeniu pozwalają one oszacować koszt usługi zleconej do naszego biura.
Na oszacowany koszt ma wpływ rodzaj prowadzonej działalności, jej skala, złożoność, wielkość zatrudnienia itp. W przypadku dużej uciążliwości rozliczeń (np. import, eksport) wyliczona cena może ulec zwiększeniu. Przy bardzo dużej ilości dokumentów księgowych można wynegocjować niższą cenę.

Rozszerzenie usług na życzenie klienta
Dodatkowe usługi pln / m-c
Prowadzenie ksiąg handlowych
Archiwizowanie dokumentacji księgowej
Prowadzenie akt osobowych
Odbieranie dokumentacji w siedzibie firmy
Wyprowadzenie zaległości podatkowo-księgowych
Przygotowywanie różnych zestawień i analiz
Sporządzanie sprawozdań dla GUS, wniosków kredytowych
Cena negocjowana
Cena negocjowana
Cena negocjowana
Cena negocjowana
Cena negocjowana
Cena negocjowana
Cena negocjowana