Przed podpisaniem umowy z klientem ustalamy zakres świadczonych usług i miesięczną
opłatę za ich wykonanie. Poniżej przedstawiamy ceny minimalne. W przybliżeniu pozwalają one oszacować koszt usługi zleconej do naszego biura.
Na oszacowany koszt ma wpływ rodzaj prowadzonej działalności, jej skala, złożoność, wielkość zatrudnienia itp. W przypadku dużej uciążliwości rozliczeń (np. import, eksport) wyliczona cena może ulec zwiększeniu. Przy bardzo dużej ilości dokumentów księgowych można wynegocjować niższą cenę.

Rozliczenia podatkowe
Dokumentacja księgowa do 30 wpisów miesięcznie pln / m-c
Ewidencji przychodów
Ewidencji przychodów + ewidencje VAT
Księgi przychodów i rozchodów
Księgi przychodów i rozchodów + ewidencje VAT
190,00
300,00
250,00
310,00

Dokumentacja księgowa powyżej 30 wpisów miesięcznie
Za każdy następny wpis powyżej 30-tu
Bardzo duża ilość wpisów
1,60
Cena negocjowana
Ceny podane są w wartościach netto i nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego
Wyżej wymienione ceny za rozliczenia podatkowe obejmują także:
  • prowadzenie ewidencji pomocniczych (środków trwałych, wyposażenia)
  • sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń
  • sporządzanie deklaracji i przekazywanie ich do urzędów
  • naliczanie zobowiązań podatkowych
  • wydruk dokumentów płatniczych tych zobowiązań
  • informacje z zakresu prawa podatkowego ułatwiające podejmowanie decyzji gospodarczej.