Program Biura BUCHALTER to komplet licencjonowanych usług księgowych i doradztwa podatkowego skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez świadczone przez nas usługi wspomagamy zarządzanie ich finansami, księgowością, kadrami i płacami oraz ubezpieczeniami społecznymi od samego początku ich powstania poprzez ciągły rozwój, aż do bycia najlepszymi
w dzisiejszej gospodarce rynkowej.

Oferta Biura dotyczy usług prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów
lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży, prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego, obsługi inwestycji oraz naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekty umorzeń. Prowadzimy rozliczanie kosztów używania prywatnych samochodów w działalności gospodarczej. Oferujemy również naszym klientom prowadzenie rachunkowości w postaci ksiąg handlowych.

W swojej ofercie Biuro proponuje prowadzenie ewidencji kadrowych, naliczania wynagrodzeń
i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych, wynikających
z zatrudnienia pracowników.

W podatku od towarów i usług VAT prowadzimy ewidencje zakupu, sprzedaży i nabyć środków trwałych, rozliczenia transakcji dostaw i nabyć wewnątrzunijnych, eksportu i importu.
Obliczamy, drukujemy i przekazujemy deklaracje do urzędów podatkowych PIT, CIT, VAT, dokonujemy emisji dokumentów płatniczych.

Umowę wynikającą z negocjacji opieramy na szacunkowym cenniku naszej oferty, która jest podzielona na trzy grupy:

  • usługi rozliczeń podatkowych
  • usługi rozliczeń ubezpieczeniowych
  • usługi dodatkowe.
Przez cały czas śledzimy zmiany w przepisach o podatkach i dokładamy wszelkich starań, aby klienci Biura BUCHALTER mieli zapewnione warunki do stabilnej pracy swoich przedsiębiorstw.